Piekrišana personas datu apstrādei

• Izmantojot Prisma Bonuss Programmu (tajā skaitā, pievienojoties Prisma Bonuss Programmai kā galvenais vai papildu lietotājs), klients (turpmāk saukts „Datu subjekts”) sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem. Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu Prisma Bonuss Programmas izmantošanu. Bez datu apstrādes šie pakalpojumi nav pieejami.

• Atbildīgais personas datu pārzinis ir AS Prisma Latvija, reģistrācijas Nr. 40003796236, addrese A. Saharova iela 30, Rīga, LV-1023, e-pasts prisma@prisma.lv
(turpmāk saukts „Pārzinis”).

• Pārzinim ir tiesības pilnvarot citas personas vai iestādes (turpmāk saukts „Pilnvarotais operators”) apstrādāt Datu subjekta personas datus, ar nosacījumu, ka Pārzinis un Pilnvarotais operators ir noslēguši līgumu, saskaņā ar kuru Pilnvarotā operatora pienākums ir nodrošināt apstrādājamo datu konfidencialitāti un pienākumu izpildi, kas izriet no Fizisko personu datu aizsardzības likuma, kas Pilnvarotajam operatoram ir saistošs, kā arī Pārziņa norādījumiem. Pārzinis var izveidot aktuālo visu Pilnvaroto operatoru sarakstu, ietverot vārdus, adreses un citu kontaktinformāciju, kas pieejams Datu subjektam pēc pieprasījuma. Šīs piekrišanas sniegšanas brīdī Pilnvarotie operatori ir:

1. Solteq Oyj – servera administrators Somijā, Eteläpuisto 2 C, 33200 Tamperē;
2. Digital Foodie Oy, adrese Hämeentie 19, 00500 Helsinki, Somija, e-pasts info@foodie.fm.

• Pārzinis var apstrādāt (tostarp apkopot, uzglabāt un nodot) šādus Datu subjekta personas datus (atkarībā no pakalpojumu veida un Datu subjekta iesniegtajiem datiem apstrādāta var būt tikai daļa datu):

1. Vārds, uzvārds;
2. kontaktinformācija;
3. Datu subjekta (un saistīto galveno un papildu lietotāju) iegādātās preces un preču grupas Datu subjekta izmantotās Prisma Bonuss Programmas ietvaros, kā arī preču cenas un veikalus, kuros veikti iepirkumi;
4. Datu subjekta bērnu vārdi un dzimšanas datumi (ja Datu subjekts ir iesniedzis Pārzinim šos datus, pievienojoties Prisma Bonuss Programmai);
5. Datu subjekta dzīves vietas vai pasta adrese;
6. Datu subjekta e-pasta adrese;
7. Datu subjekta mobilā tālruņa numurs;
8. Datu subjekta vecums un dzimums;
9. informācija par Datu subjekta lojalitātes kartēm (bonuskartes);
10. Datu subjekta lietotāja vārds un parole;
11. Datu subjekta IP adrese;
12. Datu subjekta mobilā tālruņa identifikācijas veids;
13. preču un pakalpojumu izmantošanas mērķis;
14. informācija par Datu subjekta ģimenes locekļiem un mājdzīvniekiem;
15. preces, kurām Datu subjekts dod priekšroku, alerģijas un lietas, kas Datu subjektam sniegtajā pakalpojumā nepatīk;
16. Datu subjekta budžets, iemīļotākais veikals un iegādes datumi;
17. Datu subjekta ģimenes locekļu kontaktinformācija, kas ļauj Datu subjektam dalīties ar iepirkumu sarakstiem;
18. Datu subjekta iecienītākie sadarbības partneri;
19. Datu subjekta pakalpojuma izmantošanas vēsture;
20. informācija par pievienošanos elektroniskai jaunumu saņemšanai, informācija par pasūtījumiem un maksājumiem;
21. Datu subjekta kontaktinformācija sociālajos medijos, piemēram, Facebook lietotāja vārds;
22. dati par Datu subjekta atrašanās vietu;
23. Datu subjekta izmantotā iesauka vai segvārds;
24. Datu subjekta avatārs;
25. Datu subjekta izvēlētās preces un pakalpojumi, novērtējums un atsauksmes;
26. lietotāji, kuriem Datu subjekts seko un kuri seko Datu subjektam;
27. Datu subjekta izvēlētās preces un pakalpojumi;
28. pakalpojuma izmantošanas laikā izteiktās pateicības un citas Datu subjekta veiktas atzīmes;
29. saturs, ko Datu subjekts atklājis pakalpojuma izmantošanas laikā.

• Pārzinis apstrādā Datu subjekta personas datus šādiem mērķiem:

1. atlaižu piešķiršana Prisma Bonuss Programmas ietvaros;
2. galvenā un citu papildu lietotāju, kas saistīti ar Prisma Bonuss Programmas galvenā lietotāja kontu, veikto pirkumu apkopošana;
3. tirgus aptauju veikšana (tajā skaitā dzimšanas dienas piedāvājumi);
4. patērētāju ieradumu izpēte;
5. pārdošanas statistikas sagatavošana;
6. tiešā mārketinga ieviešana;
7. personalizētu ieteikumu izveide Datu subjektam, veidojot pakalpojumu tādu, lai tas atbilstu Datu subjekta vēlmēm, un labāku ierosinājumu sniegšanas Datu subjektam pakalpojuma sniegšanas ietvaros;
8. uzņēmuma klientu datu bāzu apstrāde, lai reklamētu uzņēmuma preces un pakalpojumus;
9. pakalpojuma attīstīšana, pakalpojuma sniegšanas laikā radušos problēmu risināšana, pakalpojuma satura uzlabošana;
10. ieteikumu sniegšana Datu subjektam, kā labāk izmantot pakalpojumu, informējot Datu subjektu par jaunām pakalpojuma funkcijām un nosūtot Datu subjektam informāciju, kura to varētu interesēt;
11. tiešu reklāmas paziņojumu nosūtīšana Datu subjektam pēc Datu subjekta piekrišanas.

• Pārzinis ir tiesīgs nodot Datu subjekta personas datus šādām trešajām personām, kas var atrasties arī ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm:

1. uzņēmumiem, kas ir Pārziņa koncerna uzņēmumi;
2. Pārziņa biznesa partneriem;
3. konsultantiem, kas saistīti ar Pārziņa darbību;
4. personām, kas saistītas ar Datu subjektu un krāj bonusa punktus kopā ar Datu subjektu Prisma Bonuss Programmas ietvaros.

– Personas dati, kas saistīti ar Prisma Bonuss Programmu, ko kopā izmanto galvenais lietotājs (persona, kas pieteicās Prisma Bonuss Programmai sākotnēji) un papildu lietotājs (persona, kas pievienojās galvenā lietotāja Prisma Bonuss Programmai), tiek apstrādāti, balstoties uz šādiem noteikumiem:

1. Prisma Bonuss Programmas galvenais lietotājs var redzēt informāciju par pirkumiem, kas veikti papildu lietotāja vārdā vietnē www.prisma.lv tā, it kā šos pirkumus veicis galvenais lietotājs.

2. Galvenajam lietotājam ir pieeja šādai informācijai par pirkumiem, ko veicis papildu lietotājs:
– veikals, kur papildu lietotājs veica pirkumu:
– pirkuma datums;
– preču grupas, kuras iegādājās papildu lietotājs (galvenais lietotājs nevar redzēt preces, ko iegādājies papildu lietotājs, taču iespējams redzēt iegādātās preču grupas, piemēram, galvenais lietotājs nevar uzzināt, kāda veida gaļas konservus iegādājies papildu lietotājs, taču galvenais lietotājs zinās, ka papildu lietotājs ir iegādājies konservētu gaļu);
– kopējo iepirkumu summa.

• Papildu lietotājam nav pieejas informācijai par iepirkumiem, ko veicis papildlietotājs vai citas personas, kas saistītas ar viņu, vietnē www.prisma.lv.

• Prisma Bonuss Programmas galvenajam lietotājam nav pieejas informācijai par papildu lietotāja pirkumiem, ko papildu lietotājs nav iegādājies Prisma Bonuss Programmas ietvaros.

• Galvenajam lietotājam ir pieeja informācijai par pirkumiem tikai vietnē www.prisma.lv, piesakoties, izmantojot lietotāja kontu.

• Pārzinis nepārsūta Datu subjekta personas datu nevienai trešajai personai, kas nav minēta šajā piekrišanā, ja vien šādas tiesības vai pienākums neizriet no likuma.

• Datu subjektam ir visas tiesības, kas izriet no Fizisko personu datu aizsardzības likuma, attiecībā uz tā personas datiem. Tostarp Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā saņemt personas datus, kas saistīti ar Datu subjektu, no Pārziņa, pieprasīt nepareizu personas datu labošanu, personas datu apstrādes apturēšanu un aizliegt datu nodošanu trešajām personām patērētāju ieradumu izpētei vai tiešā mārketinga realizācijai. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies, nelikumīgi apstrādājot personas datus.

• Datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa un/vai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam noteiktos gadījumos arī Latvijas Datu valsts inspekcijā ar jebkādiem jautājumiem, kas skar Datu subjekta personas datu apstrādi. Latvijas Datu valsts inspekcijas interneta vietne ir šāda: www.dvi.gov.lv.

• Lai nodrošinātu augstu drošības standartu ievērošanu personas datu apstrādē, Datu subjektam ir pienākums iesniegt Pārzinim visus pieteikumus, kas saistīti ar tā personas datiem un kas parakstīti elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi:prisma@prisma.lv. Ja Pārzinim jāiesniedz dati Datu subjektam, lai izpildītu pieteikumu, Datu subjekts un Pārziņa pārstāvis vienojas par datu iesniegšanas veidu un termiņu, ņemot vērā abu pušu intereses, lai nodrošinātu efektīvu un ātru procedūras izpildi. Pārzinim jāveic nepieciešamās darbības 5 darba dienu laikā, ja vien Datu subjekts un Pārzinis nevienojas par savādāku termiņu.