Pakalpojuma “Prisma Bonusu Programma” izmantošanas noteikumi

Pakalpojumi “Prisma Bonusu Programma”

1. “Prisma Bonusu Programma” apzīmē “Prisma Bonusu Programma” pakalpojumu.

Kas ir “Prisma Bonusu Programma”?

1. “Prisma Bonusu Programma” ir pastāvīgajiem pircējiem paredzēta lojalitātes programma, kura ir ieviesta Latvijas veikalu tīklā AS “Prisma Latvija” (turpmāk – “Prisma” vai “uzņēmums”). Prisma Bonusu Programma sniedz tiesības saņemt īpašos piedāvājumus, atlaides Prisma veikalos un veikt Prisma bonusa punktu uzkrājumu Prisma Bonusu kartē. Konkrētā mēnesī pircēja veiktie pirkumi tiek apkopoti šī mēneša beigās, un no tiem pēc tam aprēķina “Prisma Bonusu Programmas” bonusa punktus. Pircējs var šos bonusa punktus izmantot, lai samaksātu par turpmākajiem pirkumiem “Prisma” veikalos. Jo vairāk pirkumu pircējs iegādājas vienā mēnesī, jo vairāk par šo mēnesi saņemto bonusa punktu. Tas nozīmē, ka veikalā Prisma iepirkties ir ļoti izdevīgi.

2. Bonusa punkti ir atlaide, ko “Prisma” piešķir lojāliem pircējiem par iepriekšējos mēnešos veiktajiem pirkumiem. Lojālie pircēji var izmantot iegūto atlaidi, lai samazinātu par pirkumiem maksājamo summu turpmākajos mēnešos.

Kā pieteikties “Prisma Bonusu Programmai”?

1. Par Prisma Bonusu Programmas dalībnieku tiesīga kļūt jebkura privātpersona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu un ir juridiski rīcībspējīga. Personas, kuras jaunākas par 18 gadiem, bet ir sasniegušas vismaz 16 gadu vecumu, var piedalīties Prisma Bonusu Programmā, ja tam piekrišanu sniedz personas vecāki. Katrs indivīds drīkst reģistrēties Prisma Bonusu Programmā tikai vienu reizi. Prisma patur tiesības noraidīt personas dalību Prisma Bonusu Programmā pēc saviem ieskatiem, nesniedzot mutiskus vai rakstiskus paskaidrojumus.

2. Lai uzsāktu dalību „Prisma Bonusu Programmā”, pircējam Prisma klientu apkalpošanas centra darbiniekam jāuzrāda pirkuma čeks vismaz EUR 25 apmērā, kas apliecina preču iegādi kādā no Prisma veikaliem (izņemot Prisma Klientu servisa centra piedāvātos pakalpojumus), vai arī jāiegādājas Prisma Bonusu karte par EUR 7.

3. Klients aizpilda „Prisma Bonusu Programmas” pieteikuma anketu, iesniedz Prisma klientu apkalpošanas centra darbiniekam un saņem Prisma Bonusu karti atbilstoši 2.punkta noteikumiem. Karte apliecina klienta dalību „Prisma Bonusu Programmā”.

4. Prisma Bonusu kartes nozaudēšanas gadījumā „Prisma Bonusu Programma” dalībnieka pienākums ir nekavējoties par to paziņot Prisma klientu servisam pa telefonu +371 27762520 darba dienās no 9:00 līdz 17:00, vai pa elektronisko pastu prismabonuss@prisma.lv. Pēc paziņojuma saņemšanas nozaudētā karte tiks bloķēta paziņojuma saņemšanas dienā, ja paziņojums ir saņemts darba dienā līdz plkst 17:00, pārējos gadījumos – nākamajā darba dienā. Prisma nav atbildīga par bonuss punktu uzkrājuma izmantošanu līdz brīdim, kad no dalībnieka ir saņemta un fiksēta informācija par kartes nozaudēšanu.

5. Lai saņemtu jaunu Prisma Bonusu karti nozaudētās vietā, kartes īpašniekam Prisma klientu apkalpošanas centrā jāaizpilda iesnieguma veidlapa, uz kā pamata nozaudētā Prisma Bonusu karte tiks slēgta. Jaunas Prisma Bonusu kartes maksa ir EUR 4 vai arī jāveic pirkums par ne mazāk kā EUR 25, piekuma čeku iesniedzot Prisma Informācijas centrā. „Prisma Bonusu Programmā” uzkrātie punkti tiks automātiski ieskaitīti jaunajā kartē 30 dienu laikā no jaunās kartes izdošanas dienas. Pēc uzkrāto punktu pārnešanas uz jauno karti, nozaudētā Prisma Bonusu karte nav atjaunojama.

Kā ģimene var kopīgi krāt bonusa punktus?

1. „Prisma Bonusu Programmas” dalībnieks var pieprasīt papildkarti, ko izsniedz uz citu dalībnieka mājsaimniecībā esošas personas vārda. Galvenās kartes īpašniekam var tikt piesaistītas ne vairāk kā divas papildkartes. Pieteikumu uz papildkarti jāparaksta personai, uz kuras vārda papildkarte tiks izsniegta, kā arī galvenās kartes īpašniekam.

2. Tātad, pievienojot ģimenes locekļus, ir iespējams kopīgi uzkrāt vēl vairāk bonusa punktu. Bonusa punktus atļauts izmantot tikai galvenajam “Prisma Bonusu Programmas” lietotājam. Papildu lietotājs bonusa punktus izmantot nevar.

3. Gan galvenais lietotājs, gan papildu lietotāji jebkurā brīdī var atteikties no iespējas kopīgi krāt bonusa punktus. Lai pārtrauktu krāt kopīgos punktus, nav nepieciešama citu ģimenes locekļu piekrišana. Atteikties no šī pakalpojuma var vietnē prisma.lv

4. Ja persona ir pievienojusies sava ģimenes locekļa “Prisma Bonusu Programmas” kontam kā papildu lietotājs, šai personai nav atļauts reģistrēties kā galvenajam vai papildu lietotājam citā “Prisma Bonusu Programmas” kontā, iepriekš neatsakoties no esošā papildu lietotāja statusa. Vienam pircējam nedrīkst būt divi dažādi statusi.

5. Ja papildu lietotājs izbeidz krāt punktus kopā ar galveno lietotāju, bonusa punkti, kas aprēķināti no šī papildu lietotāja pirkumiem pirms atteikšanās no šī statusa konkrētajā kontā, paliek galvenā lietotāja “Prisma Bonusu Programma” kontā. Ja papildu lietotājs pēc tam vēlas reģistrēties kā galvenais lietotājs, tā sakrātie bonusa punkti, kamēr viņš bijis papildu lietotājs, netiek pievienoti viņa jaunajam kontam.

6. Vienam “Prisma Bonusu Programma” kontam pievienotos pirkumus un punktus par to iegādi nevar pievienot citam “Prisma Bonusu Programma” kontam.

7. Galvenais lietotājs var piekļūt papildu lietotāja pirkumiem vietnē prisma.lv, bet papildu lietotājam netiek sniegta piekļuve saviem, otra papildu lietotāja un galvenā lietotāja pirkumiem (datu apstrāde sīkāk izskaidrota šo izmantošanas noteikumu pēdējā nodaļā, kā arī noteikumos „Piekrišana personas datu apstrādei”).

Kā sakrāt bonusa punktus?

1. Konkrētā mēnesī “Prisma Bonusu Programmā” uzkrāto punktu skaits ir atkarīgs no kopējā pirkumu apmēra, ko veicis “Prisma Bonusu Programmas” galvenais lietotājs un papildu lietotāji iepriekšējā mēnesī. Katru mēnesi bonusa punktu skaits tiek aprēķināts trīs soļos.
1.1 Vispirms tiek aprēķināta visu galvenā lietotāja “Prisma Bonusu Programma” kontam pievienoto iepriekšējā mēneša pirkumu summa.
1.2 Nākošajā punktā redzamā tabula parāda, ka bonusa apmērs mēnesī atkarīgs no veikto pirkumu summas.
1.3 Pirkumu summa tiek reizināta ar noteikto bonusa procentu likmi, un iegūtie bonusa punkti tiek ieskaitīti galvenā lietotāja kontā.

2. Atkarībā no kopējās pirkumu summas mēnesī bonusa likmju apmērs ir šāds:

Pirkumu kopsumma EURviena kalendārā mēneša ietvaros Prisma Bonuss %
 1,00 – 59,99  1%
60,00 – 89,99  2%
90,00 – 119,99  3%
120,00 – 149,99  4%
150,00 – un vairāk  5%

 

Piemērs.
Galvenā lietotāja un papildu lietotāja/-u “Prisma Bonusu Programma” pirkumu summa iepriekšējā mēnesī sasniegusi 134 €. Saskaņā ar norādīto bonusa punktu likmju tabulu šis lietotājs ir sasniedzis 4 % likmi. Nākošajā mēnesī 4 % likme jeb 134 x 4 = 5,36 punkti tiek pievienoti attiecīgajam “Prisma Bonusu Programma” kontam. Turpretī, ja pircēja veikto pirkumu summa iepriekšējā mēnesī bijusi, piemēram, 0,90 €, viņa “Prisma Bonuss Programma” netiek pievienots neviens bonusa punkts, jo, lai sasniegtu zemāko – 1 % – likmi, pirkumu summai jāsasniedz vismaz 1 €.

3. Prisma bonuss punkti netiek piešķirti un ar tiem nevar norēķināties par Prisma Dāvanu karti, trešo personu sniedzamiem pakalpojumiem (Biļešu Servisa pakalpojumiem, Lieliska Dāvana dāvanu kartēm, elektroniskām un loterijas biļetēm, priekšapmaksas karšu papildināšanu utt.), kā arī par nākamās sadaļas 10.punktā norādītajām precēm.

4. Iepriekšējā mēneša uzkrāto bonusa punktu apjomu „Prisma Bonusu Programmas” dalībnieks var pārbaudīt sākot ar nākamā mēneša 3.datumu pirkuma čekā un vietnē www.prisma.lv, ja „Prisma Bonusu Programmas” dalībnieks ir izveidojis savu tiešsaistes kontu. Vietnē prisma.lv ir iespējams apskatīties arī sasniegto bonusa punktu līmeni un uzkrāto punktu apmēru atbilstoši konkrētajā dienā veiktajiem pirkumiem. Pirkuma čekā bonusa punktu uzkrājums par konkrētajā dienā veiktajiem pirkumiem būs redzams nākamajā dienā.

Kā izmantot bonusa punktus?

1. Lai norēķinātos par pirkumiem, bonusa punktus atļauts izmantot tikai galvenajam “Prisma Bonusu Programma” lietotājam. Papildu lietotājs bonusa punktus izmantot nevar.

2. Ja galvenais lietotājs vēlas izmantot bonusa punktus, viņam par to jāinformē kasieri pirms pirkuma veikšanas.

3. Viena bonusa punkta vērtība ir 1 €. Pirkuma cenu var attiecīgi samazināt ar “Prisma Bonusu Programma” uzkrātajiem punktiem.

4. Bonusa punktus var izmantot tikai “Prisma” veikalos. Bonusa punktus nav iespējams izņemt no konta naudas izteiksmē.

5. Bonusa punktus par viena kalendārā mēneša laikā veiktajiem pirkumiem var sākt izmanot no nākošā kalendārā mēneša 3. datuma.

6. Bonusa punkti ir derīgi 12 mēnešus, tādēļ mēs tos iesakām izmanot regulāri. Samaksai vienmēr tiek izmantoti tie bonusa punkti, kuri ir uzkrāti pirmie.

7. Minimāla pirkuma vērtība, par kuru var norēķināties ar bonusa punktiem, ir 1 €.

8. Ja pircējs samaksai par pirkumu vēlas izmantot bonusa punktus, ar tiem var norēķināties par līdz pat 99 % no pirkuma summas, kā arī iespējams izmanot mazāk punktu.

9. Izmantojot samaksai bonusa punktus, nākošajam mēnesim tiek pieskaitīti tikai neizmantotie bonusa punkti.

10. Ar uzkrātajiem Prisma bonusa punktiem nevar norēķināties par alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, mākslīgo maisījumu zīdaiņiem un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem, kā arī iepriekšējās sadaļas 3.punktā norādītajām precēm un pakalpojumiem. Veicot pirkumu, izmantojot Prisma Dāvanu karti, Prisma bonusa punktu, uzkrājums veidojas pēc tabulā noprādītās sistēmas.

11. Bonusa punktus atļauts izmantot tikai “Prisma” veikalos Latvijā.

12. Ja pircējs vēlas atgriezt preci, kura nopirkta, uzrādot Prisma Bonusu karti, un to spēj pierādīt ar konkrētā pirkuma čeka oriģinālu, „Prisma Bonusu Programmas” dalībniekam tiek atgriezta preces vērtība naudā, kas uzrādīta pirkuma čekā un reāli samaksāta par šo preci. Nopelnītie bonusa punkti netiek dzēsti, tie saglabājas Prisma Bonusu kartes uzkrājuma konta bilancē. Ja norēķiniem par šo pirkumu daļēji vai līdz pat 99% tika izmantoti uzkrātie bonusa punkti – tie netiek atgriezti Prisma Bonusu kartē.

13. Gadījumos, kad atgriežamai precei tās iegādes dienā bija noteikta atlaide, bet šīs preces atgriešanas dienā tā kases sistēmā tiek norādīta par standarta cenu, „Prisma Bonusu Programmas” dalībniekam tiek atgriezta reāli samaksātā summa par šo preci, nevis preces standarta cenas apjoms. Ja norēķiniem par šo pirkumu daļēji vai līdz pat 99% tika izmantots noteikts bonusa punktu uzkrājums – tas netiek atgriezts klienta kartē.

Citi noteikumi

1. Izmantojot “Prisma Bonusu Programma” pakalpojumus, pircējs piekrīt šiem izmantošanas noteikumiem, kā arī noteikumiem „Piekrišana personas datu apstrādei”, kas pieejami tiešsaistē vietnē prisma.lv. “Prisma Bonusu Programma” pakalpojumi ir paredzēti personīgai, nekomerciālai lietošanai saskaņā ar izmantošanas noteikumiem.

2. “Prisma Bonusu Programma” konts tiek izveidots konkrēta pircēja vārdā, tātad trešajām personām nav atļauta piekļuve šim kontam.

3. Pircējs pats ir atbildīgs par jebkādiem iespējamajiem zaudējumiem, kas var rasties tā “Prisma Bonusu Programma” kartei nonākot trešās personas rokās.

4. Ja izmainās “Prisma Bonusu Programma” lietotāja dati, viņam savus datus ir laikus jāatjauno vietnē prisma.lv.

5. “Prisma Bonusu Programma” konts tiek dzēsts, ja pēdējo 12 mēnešu laikā lietotājs nav uzkrājis nekādu bonusa procentu likmi.

6. Lai saistībā ar šo pakalpojumu vēstu pret “Prisma” jebkādus iebildumus, ir nepieciešams saglabāt pirkumu čekus.

7. Ja galvenais lietotājs aizmirsis savu “Prisma Bonusu Programma” konta paroli, viņš var lūgt jaunu paroli, kas tiks nosūtīta uz viņa e-pasta adresi, vietnē prisma.lv.

8. Galvenais lietotājs var dzēst savu “Prisma Bonusu Programma” tiešsaistē, pieslēdzoties savam “Prisma Bonusu Programma” kontam vietnē prisma.lv vai iesniedzot attiecīgu pieteikumu uzņēmumam “Prisma” citā veidā, kas skaidri apliecina konkrētās personas identitāti. Slēdzot “Prisma Bonusu Programma”, tiek dzēsti arī ar to saistītie papildu lietotāji.

9. Papildu lietotājs var pārtraukt krāt bonusa punktus kopā ar galveno lietotāju “Prisma Bonusu Programma” iesniedzot attiecīgu pieteikumu uzņēmumam “Prisma” citā veidā, kas skaidri apliecina konkrētās personas identitāti.

10. Slēdzot “Prisma Bonusu Programma”, tiek dzēsti arī sakrātie bonusa punkti.

11. Vienam “Prisma Bonusu Programma” pievienoto informāciju par precēm un bonusa punktus par to iegādi nevar pievienot citam “Prisma Bonusu Programma” kontam vai apmainīt pret skaidru naudu.

12. “Prisma” ir tiesības izbeigt “Prisma Bonusu Programma”, par to paziņojot vienu kalendāro mēnesi pirms šī pakalpojuma izbeigšanas vietnē prisma..lv vai aizsūtot šādu paziņojumu uz pircēja norādīto e-pasta adresi. Bonusa punktus var izmantot līdz to termiņa beigām.

13. “Prisma” ir tiesības mainīt “Prisma Bonusu Programma” izmantošanas noteikumus, par to paziņojot vienu kalendāro mēnesi pirms šo izmaiņu ieviešanas vietnē prisma.lv vai aizsūtot šādu paziņojumu uz pircēja norādīto e-pasta adresi.

14. Pircējs var izmantot tam pieejamos uzņēmuma nodrošinātos elektroniskā veidā piedāvātos pakalpojumus (turpmāk – pakalpojumi) dažādos veidos (piem., internetā vai mobilajā telefonā), kā arī pakalpojumiem atļauts lietot arī uzņēmuma vai trešo personu programmatūru, tostarp arī trešo personu nodotu informāciju. “Trešo personu nodota informācija” ir informācija par tirgotajām precēm vai to cenām, reklāmas, īpašie piedāvājumi, informācija par tirdzniecības vietu adresēm, kartes un ar tām saistītie pakalpojumi, informācija par veikalu darba laikiem, ko pircējam sniegušas citas personas, t. i., uzņēmuma sadarbības partneri un licences devēji. Pircējiem ir atļauts informēt par pakalpojumu citas personas.

15. Saistībā ar pakalpojumu uzņēmums piešķir pircējam bezmaksas licenci izmantot programmatūru, kas pieder uzņēmuma licences devējam (turpmāk – programmatūra), atļaujot to lietot saskaņā ar licences devēja norādēm. Pircējam ir tiesības instalēt programmatūru savā ierīcē un izmantot pakalpojumu un trešo personu sniegto informāciju, ievērojot šos izmantošanas noteikumus.

16. Pircējam stingri ievērojot šī līguma noteikumus, uzņēmums tam piešķir nenododamas tiesības, kas neparedz izņēmumu, instalēt un izmantot programmatūru, izmantot pakalpojumu un trešo personu sniegto informāciju personīgiem, nekomerciāliem mērķiem šajos dokumentos noteiktajā veidā. “Dokumenti” apzīmē ar pakalpojumu un programmatūru saistītās lietotāja rokasgrāmatas un materiālus, kurus uzņēmums var pēc saviem ieskatiem nodot vai atklāt pircējam saskaņā ar šī līguma noteikumiem, kā arī saņemot no pircēja piekrišanu apstrādāt tā personas datus. Uzņēmums un tā licences devēji patur visas tiesības, kuras saskaņā ar šo līgumu netiek piešķirtas pircējam.

17. Uzņēmumam ir tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas trešo personu informācijas avotos, kā arī izbeigt jebkādas trešo personu informācijas nodošanu.

18. Pircējam nav tiesību veikt šādas darbības: (i) daļēji vai pilnībā iznomāt ar trešo personu programmatūru, pakalpojumiem vai informāciju saistītās tiesības; piešķirt ar šīm tiesībām saistītu licenci, kā arī jebkādā citā veidā tās aizdot, iesniegt, pārdot vai nodot; (ii) elektroniski nosūtīt trešo personu programmatūru, pakalpojumus vai informāciju jebkurā sakaru tīklā vai tīmekļa saites veidā, izņemot dokumentos norādītajos gadījumos; (iii) analizēt, izmainīt, kopēt, interpretēt vai kompilēt trešo personu programmatūru, pakalpojumus vai informāciju, kā arī jebkādā citā veidā mēģināt analizēt to pirmkodu vai galveno koncepciju, izpaust saskarnes projektu vai attiecīgās informācijas algoritmus (izņemot ciktāl programmatūras un informācijas kopēšanu aizliedz likums); (iv) izdzēst vai aizklāt ar autortiesībām un preču zīmi saistītu informāciju, kā arī citus uz izmantošanas ierobežojumiem norādošus marķējumus un apzīmējumus; (v) nodot trešajām personām ar pakalpojumu saistītus lietotāju identificējošus elementus (piemēram, lietotājvārdu), (vi) izmantot trešo personu programmatūru, pakalpojumus vai informāciju nolūkā izpaust trešajām personām uzņēmuma vai tā licences devēju komercnoslēpumus, kā arī ar programmatūru vai pakalpojumiem saistītus komercnoslēpumus vai piedāvāt trešajām personām konkurējošu pakalpojumus; (vii) izmantot trešo personu programmatūru, pakalpojumus vai informāciju, lai piedāvātu maksas vai bezmaksas pakalpojumus citām personām, ja vien dokumentos nav noteikts citādi; (xi) daļēji vai pilnībā izmantot trešo personu programmatūru, pakalpojumus vai informāciju tādā veidā, kas nav skaidri pieļaujams saskaņā ar šo līgumu vai dokumentiem.

19. Programmatūra un pakalpojumi ir arī informācija vai informācijas nodošanai izmantotie sakaru tīkli. Ar informācijas nodošanu saistītās izmaksas pilnībā sedz pircējs.

20. Uzņēmumam un tā licences devējiem ir tiesības izmantot ar pircēju saistīto informāciju, lai tehniski un komerciāli pilnveidotu šo pakalpojumu, programmatūru un citus pakalpojumus, kā arī labot kļūdas. Uzņēmumam un tā licences devējiem ir tiesības kādā brīdī pārskatīt un pārbaudīt nodoto vai saņemto ar pakalpojumu saistīto informāciju. Uzņēmumam un tā licences devējiem ir tiesības arī nodot anonīmus statistikas datus tīmekļa datu analīzes pakalpojumu sniedzējiem nolūkā uzlabot pakalpojumu. Uzņēmums un tā licences devēji patur tiesības mainīt vai dzēst informāciju vai ierobežot tās nodošanu vai iesniegšanu, ja tie uzskata šo informāciju par nepiemērotu vai tās nodošanu par nelikumīgu vai pretrunā ar šī līguma noteikumiem. Ja pircējs atsakās pieņemt šos noteikumus, tam nav tiesību izmantot trešo personu pakalpojumus, programmatūru vai informāciju. Ja pircējs atsakās izpaust savus personas datus vai atsauc savu piekrišanu vai arī neizpauž dokumentos norādīto informāciju uzņēmumam un tā licences devējiem, uzņēmums nevar šim pircējam piedāvāt savus pakalpojumus vai atļaut izmantot trešo personu programmatūru vai informāciju vai to daļu. Pircējs var attiekties no savas piekrišanas, nosūtot uzņēmuma attiecīgu e-pasta ziņu vai vēstuli.

21. Pircējam ir atļauts ar pakalpojumu saistītas ziņas sūtīt tikai personām, kuras tas ir pievienojis kā savus draugus un kuras ir uzņēmumam un tā licences devējiem apstiprinājušas, ka piekrīt saņemt reklāmas sūtījumus.

22. Ja pircējs saistībā ar pakalpojumu izveido jebkādu saturu, tostarp receptes, un nodod tos uzņēmumam vai publicē, vai nodod to kā daļu no pakalpojuma, uzņēmumam un tā licences devējiem ir neierobežotas, pastāvīgas, nododamas, vispārējas tiesības, kurām neparedz izņēmumu un saistībā ar kurām var piešķirt apakšlicenci, izmantot, izmainīt, izpaust un izplatīt šo saturu un piešķirt licenci saistībā ar to, kā arī pievienot šo saturu pakalpojumam un programmatūrai bez pienākuma par to informēt pircēju vai maksāt par to jebkādu atlīdzību.

23. Pircēja ērtībām pakalpojumā ietilpst saites uz tīmekļa vietnēm un citu saturu, kas pieder trešajām personām vai ir to pārvaldībā.

24. Šajos dokumentos nenorādītu iemeslu dēļ trešo personu pakalpojumus, programmatūru un informāciju ir aizliegts izmantot, ja vien pakalpojuma izmantošanas noteikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

25. Ar pakalpojumu saistītā informācija tiek regulāri atjaunota. Uzņēmumam un tā licences devējiem ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, atjaunot vai izdzēst ar pakalpojumu saistīto informāciju un trešo personu informāciju. Uzņēmums negarantē, ka trešo personu informācija ir pastāvīgi pieejama, trešo personu informācijā vai pakalpojumos nav nekādu nepilnību, visi ar pakalpojumiem saistītie trešo personu dati, materiāli un informācija nesatur nekādus vīrusus vai ļaunprātīgus kodus, ja vien likumos nav noteikts citādi. Uzņēmums nav atbildīgs par nekādu neprecīzu, nepietiekamu vai maldinošu informāciju. Uzņēmums atsakās no visām garantijām saistībā ar šo informāciju, ciktāl to pieļauj likums.

26. Uzņēmumam un/vai tā licences devējiem ir īpašumtiesības uz trešo personu programmatūru, dokumentiem, pakalpojumiem un informāciju, kā arī tiem saistītajām modifikācijām, uzlabojumiem un to atvasinājumiem, visām ar tiem saistītajām tiesībām, tostarp, intelektuālā īpašuma tiesībām.

27. Ciktāl pieļaujams normatīvajos aktos, pircējs apņemas kompensēt uzņēmumam un tā licences devējiem jebkādus zaudējumus, kas tiem radušies, pircējam pārkāpjot ar uzņēmuma vai tā licences devēju saistītās autortiesības attiecībā uz pircēja uzņēmumam iesniegto saturu. Lai nerastos nekādas šaubas, šis punkts attiecas uz jebkādu pircēja radīto vai cita veida saturu, ko pircējs iesniedz uzņēmumam vai tā licences devējiem. Šis punkts neattiecas uz informāciju, kas saistīta ar pircēju.

28. Trešo personu pakalpojumi, programmatūra un informācija tiks parādīti tādā veidā, kādā tie ir sagatavoti, nesniedzot nekādu garantiju to atbilstībai noteiktiem mērķiem. Pircējs piekrīt un apzinās, ka programmatūra un pakalpojumi ietver trešo personu programmatūru un informāciju, ko var izmantot kopā ar pakalpojumu un par ko uzņēmums neuzņemas atbildību. Uzņēmums negarantē trešo personu informācijas vai programmatūras precizitāti un viengabalainību, kā arī nesniedz cita veida garantijas attiecībā uz to. Ciktāl tas pieļaujams saskaņā ar normatīvajiem aktiem, uzņēmums un/vai tā licences devēji pircējam vai jebkādām trešajām personām neatbild par jebkādiem darījumiem, kas izriet no līguma, kā arī nekādu tiešu vai netiešu kaitējumu, iznīcināšanu vai pārkāpumiem saistībā ar informāciju, ko izraisījusi apgrūtināta pieeja trešo personu un/vai ar pakalpojumu saistītajai programmatūrai, informācijai vai kādam citam ar tiem saistītam apstāklim arī tad, ja uzņēmums un tā licences devēji ir brīdināti par šāda kaitējuma iespējamību. Šis noteikums nav spēkā, ja kaitējumu izraisījusi uzņēmuma klaja nolaidība vai ļaunprātīgi nodomi.

29. Ja ir kādi jautājumi par pakalpojumu, ar uzņēmumu var sazināties, izmantojot šādu kontaktinformāciju:

AS “Prisma Latvija”
E-pasts: prisma@prisma.lv
Adrese: A.Saharova iela 30, LV-1083, Rīga, Latvija

Pakalpojuma “Google Maps” izmantošanas noteikumi
Ar pakalpojuma “Google Maps” noteikumiem var iepazīties šeit: http://www.google.com/intl/et/policies/terms/